Software pro stomatology a zubní laboratoře

Warning: Declaration of FoxLog::add($entry, $priority = self::INFO, $category = '', $date = NULL) should be compatible with Joomla\CMS\Log\Log::add($entry, $priority = self::INFO, $category = '', $date = NULL, array $context = Array) in /data/www/hobosoft.cz/www.hobosoft.cz/libraries/foxcontact/joomla/log.php on line 40

Žádost o zaslání demoverze

Pokud chcete obdržet demoverzi programu Stomatolog, je nutné vyplnit tento formulář. Demoverze je vždy vydávána na konkrétního žadatele. K odeslání žádosti je proto nutné vyplnit všechna povinná pole (*). Tento formulář je určen pouze pro lékaře. Pokud nejste lékař, kontaktujte nás s žádostí o demoverzi prostřednictvím e-mailu.

captcha
Nabízíme bezplatné provedení funkcemi programu Stomatolog pomocí vzdálené správy (prostřednictvím aplikace TeamViewer). V případě, že se rozhodnete tuto službu využít, kontaktujte nás prosím pro domluvení termínu.

Ochrana osobních údajů

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z webu www.hobosoft.cz (dále jen „Žadatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Žadatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Pokud Žadatel neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele.

3. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, kontraktní adresa, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, IČ (Identifikační číslo), IČZ a IČP (Identifikátory přidělené ZP), IP adresa.

4. Osobní údaje uvedené v bodu 3 budou zpracovávány za účelem vedení Databáze a za účelem zaslání demoverze a případné komunikace s Žadatelem.

5. Jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu 12 měsíců po ukončení vedení Žadatele v databázi pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Žadatelem.

6. Žadatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@hobosoft.cz.

7. Po ukončení vedení Žadatele v databázi Provozovatel osobní údaje ihned zlikviduje (s výjimkou bodu 5).

8. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou zaměstnanců Provozovatele a smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).

9. Žadatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

10. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

11. V případě, že by se Žadatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Žadatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@hobosoft.cz,
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu info@hobosoft.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne.

12. Požádá-li Žadatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@hobosoft.cz. Pokud Žadatel uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě.